Praktisk information om Billedskolehold

For børn og unge fra 1. klasse – 22 år, der har lyst til at arbejde med billeder og visuelle udtryk. Tilmeldingen sker for et helt skoleår, og undervisningen foregår én eftermiddag eller aften om ugen. Vi starter i august og slutter i maj.

Vi afslutter både efterårs- og forårssemesteret med en udstilling i Tvillingehallens flotte galleri.

Spørgsmål og svar om tilmelding og optagelse på Billedskolehold

Vis alle

Hvordan tilmelder jeg mig et Billedskolehold?

Find det hold, du gerne vil tilmelde dig selv eller til dit barn til, og brug tilmeldingsknappen her på siden eller under det enkelte hold. Tilmeldingen er åben hele året. 

Der er dog tilmeldingsfrist for tilmelding/gentilmelding den 1. juni til det efterfølgende skoleår.

Du får besked omkring den 1. juli, om du er blevet optaget på holdet. Hvis du har tilmeldt dig før den 1. juni, og ikke får en plads, så kommer du automatisk på ventelisten til holdet.

Kan jeg ansøge om at komme på flere forskellige hold?

Ja, det kan du godt og jo flere hold, du vælger, jo større chance er der for, at du får en plads på et af dem. Du kan dog kun gå på et Billedskolehold ad gangen.

Jeg går allerede på Billedskolen og vil gerne fortsætte. Skal jeg tilmelde mig igen?

Ja. Hvis du allerede går på et Billedskolehold, vil du få tilsendt en mail den 1. maj med et link til gentilmelding, som du skal bruge for at tilmelde dig til et nyt skoleår.

  • Hvis du vil fortsætte på det hold, du allerede går på, så er du sikret optagelse på holdet, hvis du tilmelder dig igen før den 1. juni.
  • Hvis du ønsker at skifte hold, så skal du ved gentilmelding ønske holdskifte og vælge det hold, du ønsker at skifte til. Vi gør vores bedste for at finde plads til dem der ønsker at skifte hold. Lykkes det ikke vil man stå i toppen af ventelisten.

Jeg har været på venteliste til et hold, men uden at få plads. Skal jeg tilmelde mig igen?

Ja. Hvis du står på venteliste til et hold, vil du få tilsendt en mail omkring den 1. maj med et link til gentilmelding, som du skal bruge for at tilmelde dig til et nyt skoleår.

Fristen er den 1. juni.

Kan jeg ansøge om en plads på et hold efter fristen den 1. juni?

Du kan skrive dig op på ventelisten hele året, vi sender en mail når vi kan tilbyde en plads. Du finder tilmeldingsknappen her på siden eller under det enkelte hold.

Hvornår får jeg besked om jeg er kommet på holdet?

Hvis du har tilmeldt dig inden fristen den 1. juni, vil du får en mail omkring den 1. juli om, hvorvidt du er blevet optaget eller ej.

Hvor længe er man tilmeldt et billedskolehold?

Tilmeldingen sker for et helt skoleår, og undervisningen foregår en eftermiddag/aften om ugen. Vi starter i august i uge 34, 2024 og slutter i maj 2025.

Anden praktisk information

Vis alle

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Udmeldelse skal ske skriftligt til billedskolen@kk.dk

Hvis udmeldelse sker inden:
skoleårets holdstart: Penge retur for 1. semester
efterårsferie (uge 42): Penge retur for resten af 1. semester (fra uge 42)
juleferie: Penge retur for 2. semester
vinterferie (uge 7): Penge retur for resten af 2. semester (fra uge 7)

Gældende forudsætning er, at udmeldelsen sker i rimelig tid, så vi kan nå at starte en ny elev efter ferien.

Hvad koster det at gå på Billedskolen?

Skoleåret 2024/25 er opdelt i 2 semestre med betalingsfrist 1. aug. og 1. dec.
Pris: 1.258 kr. pr. semester for 1.-3. klasse.
Pris: 1.505 kr. pr. semester for 4. klasse-3.g.
Pris: 720 kr. familiehold for 1.-3. klasse.

Der kan søges om friplads ved tilmelding. Ansøgningen gælder hele skoleåret.

Kan jeg ansøge om friplads?

Du har mulighed for at søge økonomisk tilskud for børn under 18 år for nedsættelse af kontingentbetaling for Billedskolen. 

Du kan søge om friplads ved tilmelding, og den gælder hele skoleåret. 

Der bevilges tilskud afhængig af husstandens samlede indkomst. For sæson 2024/25 er den øvre indtægtsgrænse for at opnå tilskud kr. 623.127. 

Indtægten, der lægges til grund for, at kommunen yder tilskud, er den Personlige Indkomst fra SKAT’s seneste årsopgørelse. Til beregning og kontrol kan kommunen uden dit samtykke indhente de nødvendige oplysninger om indkomst og bopælsoplysninger. 

Dit barn kan opnå tilskud, hvis indtægten ligger inden for følgende grænser:  

Personlig indtægt fra SKAT's årsopgørelse:
Til og med kr. 205.047 - Økonomisk fripladstilskud udgør 100%
Mellem kr. 205.047 og 623.127 - delvis friplads

Hvem kontakter jeg når mit barn ikke kan deltage i undervisningen?

Hvis eleven er syg eller af anden grund forhindret i at møde, beder vi om, at der meldes afbud i god tid før undervisningen begynder.

E-mail: billedskolen@kk.dk
Telefon: 33 66 46 40

Hvordan med påklædning?

Det er en god idé at møde op i praktisk arbejdstøj, der kan tåle malerpletter og lignende.

Særlige tilbud for Billedskolehold

I løbet af skoleåret afholdes der en fælles projektuge for alle hold op til Kulturnatten.
Fritidsholdene deltager også i Billedkunstens dag i Marts. Og i Maj måned er der store male dag.

Informationen om de forskellige begivenheder, sendes på mail til alle elever.