Behandling af persondata

Billedskolen og Teaterbutikken behandler oplysninger
om dig og dit barn.

Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig og dit barn.
Det er oplysninger som navne, adresser, e-mail, telefonnummer og forældre eller værge.

Vi indsamler også betalings oplysninger til brug ved brugerbetaling,
samt økonomiske oplysninger ved ansøgning om hel eller delvis friplads.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Vi bruger dem til administration af hold og registrering af elever,
der er tilmeldt fritidsundervisning på Billedskolen og Teaterbutikken.

Her kan du læse mere om oplysningspligten DA/ENG:

Vis alle

Billedskolen og Teaterbutikken behandler oplysninger om dig og dit barn

Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig og dit barn. 

Hvilke oplysninger behandler vi? 
Billedskolen og Teaterbutikken behandler oplysninger om elever og forældre eller værge. Det er oplysninger som navne, adresser, e-mail, telefonnummer og cpr-nummer. Vi indsamler også betalings oplysninger til brug ved brugerbetaling, samt økonomiske oplysninger ved ansøgning om hel eller delvis friplads. 

Hvad bruger vi oplysningerne til? 
Vi bruger dem til administration af hold og registre ring af elever, der er tilmeldt fritidsundervisning på Billedskolen og Teaterbutikken. 

Hvem modtager og behandler dine personoplysninger? 
Administrationen på Billedskolen og Teaterbutikken modtager og behandler dine personoplysninger. 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Personoplysninger registreret hos Billedskolen i Tvillingehallen og Teaterbutikken vil blive opbevaret i fem år efter sidste forløb er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. 

Lovgrundlag 
Billedskolen og Teaterbutikken arbejder inden for Folkeskolelovens § 3, stk. 4. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk 

The Children’s School of Art and Children’s School of Theatre process data pertaining to you and your child

It means that we collect and use some information about you and your child. 

Which information do we process? 
The Children’s School of Art and Children’s School - of Theatre process data about students and parents or guardians. It is information such as names, addresses, email, telephone number and civil registration numbers. 
We also collect payment information for the purpose of user charges and financial information in the cases of full or partial scholarship applications. 

What do we use the information for? 
We use it for administration of classes and registration of students who have signed up for extra-curricular classes at The Children’s School of Art and Children’s School of Theatre. 

Who receives and processes your personal data? 
The administration staff at The Children’s School of Art and Children’s School of Theatre receives and processes your personal data. 

Storage of your personal data 
Personal data registered at Billedskolen i Tvillingehallen and Teaterbutikken will be stored for five years suceeding the last data input has been made after, which the data is deleted. 

Legal framework 
The Children’s School of Art and Children’s School of Theatre work within section 3(4) of the Danish Primary Education Act. You can read the legal text at www.retsinformation.dk.