Om Billedskolen

Billedskolen i Tvillingehallen er Københavns Kommunes billedskole for børn og unge og hører under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Billedskolen blev grundlagt i 1990.

Den smukke og særprægede bygning i Den Brune Kødby udgør en unik ramme og et godt miljø for alle børn og unge der holder af at arbejde med billedudtryk. Placeringen midt i byen giver rige muligheder for studier af byens mange rum, og samarbejde med museer og udstillingssteder.

Billedskolens historie

Vis alle

Billedskolen starter

August 1989 besluttede Københavns borgerrepræsentation at starte en billedskole i Ryesgades skole, der netop var lukket.

Deltager i initiativgruppen var blandt andre Billedskolens første leder Kirsten Møller. Det første halve år var billedskolen et pilotforsøg med kæmpe tilslutning.

Billedskolen i Ryesgade blev indviet i januar 1990. Fra starten var der 12 hold og tilbud om klasseprojekter til de københavnske skoler. Siden er skolen vokset, og har nu 39 fritidshold for elever fra 1. klasse til 3.G, 70 årlige 3-dages projekter for skolerne og 70 Åben Skole projekter samt tilbud om en lang række udstillinger, workshops og events. Billedskolen har gennem alle årene være initiativtager til  nye samarbejder med museer, udstillingssteder og kulturhuse og har været med til at synliggøre børn og unges billedarbejde på et væld af udstillinger og festivaler i København . Titusindvis af børn og unge har deltaget i billedprojekterne og mange af projekterne er blevet til udsmykninger på skolerne og rundt omkring på byens hegn og pladser.
I juni 2002 fik Billedskolen sine helt egne lokaler, i den smukke, bevaringsværdige slagtehal “Tvillingehallen” i Den Brune Kødby og skiftede ved samme lejlighed navn til “Billedskolen i Tvillingehallen”. I 2003 tiltrådte Eva Ring som leder

I dag er skolen en etableret del af det børnekulturelle tilbud i København og en del af Det Børnekulturelle Område, som Musikskolen, Teaterbutikken og Billedskolen sammen indviede 12. maj 2007. I 2019 blev Teaterskolen Teaterbutikken sammenlagt med Billedskolen. De to skoler er nu organiseret med fælles ledelse og bestyrelse og har et udvidet samarbejde.
Billedskolen fungerer som udviklings- og videnscenter i relation til billedkunstfaget og tilbyder kurser, workshops og netværksmøder for billedkunstlærere.
Billedskolen har en omfattende formidlende rolle i forhold til lignende skoler og projekter i ind- og udland. Billedskolen har hvert år mange omvisninger for grupper af fagfolk og andre interesserede.

Den Brune Kødby

Tvillingehallen befinder sig i Den Brune Kødby og blev opført omkring århundredeskiftet som en af de bygninger i området, der blev brugt til slagteriformål. 

Efter 1930’erne, da dette arbejde overgik til den Hvide Kødby, levede bygningen en omskifteligt tilværelse, og blev blandt andet brugt til garageanlæg under krigen. Kigger man nærmere efter på Tvillingehallens ydermure, finder man ‘grafitti’ lavet af  tyske soldater, der har holdt vagt i området.

Siden midten af 1980’erne har der været en livlig debat om, hvad bygningerne i Den brune Kødby skulle bruges til.  Fredningen af Øksnehallen i 1990’erne betød, at den sammen med sidebygningerne blev renoveret på smukkeste vis. Hermed var stilen lagt, og i 2000 blev der vedtaget en lokalplan for den Brune Kødbys sydøstlige hjørne: Området skulle udlægges til børnekulturområde.

Tvillingehallen og arkitekten

Tvillingehallen fremstod tidligere som en bygning med to adskilte haller. 

Sammenlægningen af de to haller gav mulighed for nytænkning i forhold til traditionelt skolebyggeri: En opfattelse af Billedskolen som én skole, rumligt set. Arkitekten Christian Brøgger så hvad bygningen rummede af muligheder og udnyttede disse muligheder optimalt.
Tvillingehallen fremstår i sin formmæssige enkelhed som et markant bygningsværk. Bygningen er særpræget med de store ryttertage, der giver et fantastisk lysindfald. Murværk og tømmerkonstruktioner er bevaret med alle de smukke detaljer og er ligesom de slanke støbejernssøjler med til at understrege det oprindelige udtryk. Med få enkle greb er bygningen blevet struktureret i et rumligt forløb med en række fleksible og sammenhængende værkstedsarealer, arbejdspladser, foyer, udstillings- og opholdssteder. Med fire indskudte, åbne etagedæk er der lavet en horisontal inddeling af den store hal. Samtidig er fornemmelsen af at befinde sig i ét stort rum bevaret, hvilket understreges af ovenlyset og de øvrige store vinduespartier.
Den gamle slagtehal fremstår i dag som en smuk og funktionel bygning med et væld af anvendelsesmuligheder til glæde og inspiration for de mange der kommer på skolen hver dag.

Aktiviteter, videncenter, Teaterbutikken

Vis alle

Aktiviteter

Billedskolen tilbyder fritidsundervisning på 40 hold for 500 elever i alderen 1. – klasse til 3.G/22 år og holdene er for alle. 

Der undervises i tegning, maleri, skulptur, tegneserie, animation og andre billedskabende udtryk. Her kan børn og unge bruge deres fantasi og skabertrang, ligesom de får mulighed for fordybelse, koncentration, eksperimenter og leg. Man behøver ikke have et specielt talent for at udtrykke sig i billeder, for at gå på billedskolehold, men en reel interesse og lyst hos barnet er vigtig. Elever på holdene har et godt fællesskab med hinanden og  underviserne lægger vægt på en god holdånd og at give  muligheder for samarbejde og derved skabe grobund for nye venskaber. Nogen elever har lyst til at prøve Billedskolen et år eller to, mens andre finder en passion de dyrker gennem hele deres skoletid.

Vi tilbyder også hvert år 70 billedprojekter til skoleklasser i 3-4 sammenhængende dage på Billedskolen, og 70 Åben Skole Forløb, der primært er kortere forløb, som alle foregår ude på skolerne og i samarbejde med klassens lærer.

Videncenter

Billedskolen er et videnscenterfor faget billedkunst. 

På Billedskolen udvikler vi billedprojekter og nye metoder til undervisningen i faget, gerne i samarbejde med byens museer og skolerne i København. Gennem skoleåret har vi løbende udstillinger af elevernes værker og vi tager initiativ til kampagner der rækker vidt ud og helt ind i undervisningen i skolerne.  Billedskolen er  inspirationssted for lærere og andre, der er interesserede i en levende udvikling af børnekulturen. Vi arrangerer hvert år kurser og workshops for billedkunstlærere fra de københavnske skoler og for lærerstuderende og vi tager imod mange interesserede fagkolleger, fra ind- og udland, der besøger skolen og Det Børnekulturelle Område.

Teaterbutikken, en del af Billedskolen

Teaterskolen for børn og unge er sammenlagt med Billedskolen.

Teaterbutikken blev grundlagt i en baggård på Vesterbro. Teaterbutikken er i dag en kulturskole med 40 års erfaring i formidling af scenekunst for, med og af børn, unge og voksne.  Siden 2019 har den tidligere selvejende Teaterskole Teaterbutikken været sammenlagt med Billedskolen, med fælles ledelse og bestyrelse. Teaterbutikken og Billedskolen har, som naboer og samarbejdspartnere i Den Brune kødby, gennem mange år haft et tæt samarbejde og løbende udbud af fælles projekter for skoleklasser. Den politiske beslutning om organisatorisk sammenlægning af de to kreative skoler giver en unik mulighed for et endnu tættere samarbejde  i hverdagen og for udvikling af nye fælles projekter indenfor de to kunstarter i fremtiden.