Vores vision

Vi ønsker først og fremmest at Billedskolen i Tvillingehallen skal danne ramme om et åbent og inspirerende børnekulturelt miljø.

Børn og unge skal have mulighed for at udvikle deres billedsproglige kompetencer gennem den undervisning der tilbydes på skolen.

Vi lægger vægt på åbenhed og respekt

Vi ønsker at vise respekt for det enkelte barn og være lydhøre for elevernes forskelligheder, ideer og udviklingsmuligheder. I undervisningen vægter vi processen, og giver så vidt muligt rum for, at eleverne kan eksperimentere med forskellige materialer og udtryk og at de kan foretage reelle valg på vejen til et individuelt udtryk. Vi mener også at forudsætningen for at kunne tage disse valg ligger i et bredt kendskab til kunstneriske teknikker og forudsætter derfor, at eleverne er indstillet på at modtage undervisningen i respekt for den viden deres underviser præsenterer dem for. Vi mener at gensidig respekt hele vejen rundt er en af forudsætningerne for gennemførelsen af en god undervisning.

Børn og unge skal opleve glæden ved samarbejdet og får mulighed for at møde nye venner på Billedskolen

Et godt undervisningsmiljø og et godt fællesskab er forudsætninger for elevernes trivsel og læring. Vi passer på den gode stemning ved at insistere på en rar omgangstone alle imellem. Alle på Billedskolen arbejder i det samme åbne rum uden døre. Det fordrer og giver særlige værdier, som eleverne også tager med sig herfra:

Formål og værdigrundlag

Vis alle

Billedskolens værdier

 • Billedskolen er en skole for alle børn og unge
 • Alle på Billedskolen skal have respekt for hinanden
 • Alle på Billedskolen skal have en god tone indbyrdes, kunne lytte til hinanden og lære at give konstruktiv kritik
 • Alle mennesker er forskellige, derfor er vores billeder det også
 • Alle skal føle sig trygge ved at være på Billedskolen og have det rart med hinanden på holdene.
 • Vi er her for at lære noget og det kræver tryghed og en god stemning.
 • På Billedskolen er alle gode til at samarbejde og hjælpe hinanden.
 • På Billedskolen taler vi med hinanden, ikke om hinanden. Billedskolen er mobbefrit område.
 • Billedskolens lærere taler med børn og forældre, hvis der opstår konflikter og hjælper med at løse problemerne i fællesskab.
 • Billedskolens ledelse taler med de involverede hvis der er behov for det, og medvirker til at finde en løsning på konflikter.

Formålet med undervisningen

 • at udvikle elevernes billedsprog gennem en kvalificeret og bevidst undervisning i en dialog mellem elev og underviser.
 • at styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejde med fantasi og virkelighed.
 • at give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til de mange billeder der findes omkring dem.
 • at skabe en ideel ramme og et godt miljø for de børn og unge, der holder af at arbejde med billeder.

Undervisningen giver eleverne mulighed for at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker indenfor tegning, maleri, grafik og rumligt arbejde. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk, i en løbende dialog mellem den voksne underviser og eleven. Respekten for børnenes verden, deres fantasi, følelser og tanker, er et vigtigt grundlag for det skabende billedarbejde.
Undervisningen skal give eleverne en forståelse af billedvirksomhed som en del af vores kultur og måde at kommunikere på, – som et fælles og personligt sprog (billedsprog). Derfor er det vigtigt at eleverne gennem undervisningen lærer at forholde sig til og udtrykke sig i forhold den eksisterende billedkultur.

Fælles temaer og udstillinger

På Billedskolen arbejder vi ofte ud fra et fælles tema. Det giver eleverne og de voksne undervisere mulighed for en fælles reference og plads til fordybelse og undersøgende virksomhed over en længere periode. Af tidligere (halvårs-) temaer kan nævnes:

“Turisme under Lup”, “Arkitekturen ud af Hovedet”, Billeder i Lange Baner,  “Skrift, Tal og Tegn i billeder”, “Rummet i Rummet”, “Sport”, “Fællesskab” og “Kunsthistorien- Sådan Cirka”. Holdenes arbejde med det fælles tema vises hver år på Billedskolens store forårsudstilling i april

Billedskolens 25 års jubilæumsudstilling i 2015 havde kunsthistorien som udgangspunkt for arbejdet på alle holdene. Udstillingen “Kunsthistorien -sådan cirka” blev dokumenteret i et flot katalog, som kan fås gratis på Billedskolen.

Det omgivende miljø og byens kunstmuseer bliver ofte inddraget i undervisningen og hvert halvår afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, eller i et af byens flotte udstillingssteder. Det er vigtigt at elevernes billeder udstilles og præsenteres, med respekt for det de har præsteret, – billeder skal ses!

Billedskolen skal være et videncenter

hvor de erfaringer vi får undervejs  videregives i en løbende dialog og i samarbejde med andre institutioner og fagfolk.
Det er et overordnet mål at synliggøre faget billedskunst og være medvirkende til fagets løbende udvikling. Det gør vi ved at afholde inspirations-og netværksdage for billedkunstlærere på de københavnske folkeskoler , lave tegnekampagner og fælles udstillinger for folkeskolerne i København, åbne dørene for studerende og praktikanter og udbyde workshops i fagets metoder og teknikker. Billedskolens hjemmeside fungerer desuden som et kæmpe katalog af velbeskrevne og veldokumenterede billedprojekter og er til inspiration for alle der måtte have interesse i faget billedkunst og undervisning af børn og unge.