En ny by

Et arkitekturprojekt for 3.-4. klassetrin

I dette projekt skal vi bryde ned og bygge op! Vi skal arbejde med brudte symmetrier, skæve linier og flader, tilfældige placeringer af byggeelementer, samt nye måder at anvende klassiske former og gængse materialer, hvilket er nogle af de kunstneriske greb, som de arkitekter, der arbejder dekonstruktivistisk, benytter sig af.

Dekonstruktion i arkitekturen opstod i slutningen af 1970’erne,  først og fremmest som en kritik af den eksisterende måde at tænke arkitektur på. Særligt den vestlige byggestil har igennem tiden været præget af meget fastlagte systemer og normer for, hvordan en “rigtig” bygning skulle tage sig ud, for eksempel at den skulle have en æstetisk sammenhæng og fremstå “harmonisk”.

Dekonstruktion er et brud med denne klassiske måde at forholde sig til, hvad en bygning er - hvad den skal kunne og hvordan den skal se ud; man talte ligefrem om et bevidst ønske om at “forurene” den eksisterende arkitektur med nye tilgange og anderledes kunstformer.

Ved at dele velkendte byggeelementer op i mindre dele og sætte dem sammen på nye, overraskende måder, skaber arkitekten bygningsværker, der bryder med den gængse opfattelse af, at en bygning som udgangspunkt skal være praktisk funktionel, og helst også i sit udtryk pege på bygningens funktion.

Vi skal kigge lidt på de vigtigste dekonstruktivister i billedkunsten og ikke mindst arkitekturen, men først og fremmest skal vi bygge vores egne arkitekturmodeller, som verden ikke før har set.

De mange forskellige arkitektoniske modeller, som eleverne selv finder på, sættes sammen til en samlet bydel, som udstilles på Billedskolen i Tvillingehallen.

Læringsperspektiver:

  • Eleverne vil blive præsenteret for billedkunstnere og arkitekter der arbejder med dekonstruktivistiske ideer.
  • Eleverne lærer om arkitektur generelt.
  • Eleverne konstruerer egne arkitektoniske modeller (i karton, skumpap m.v.)
  • Eleverne maler/udsmykker egne modeller

En ny by

Hvem

Skoleklasser 3.- 4. klassetrin.

Hvornår

Uge 6, eller 9 - 2025: mandag, tirsdag og onsdag. 
Eller uge 8 - 2025: tirsdag, onsdag og torsdag.
Alle dage kl. 9 - 13.

Hvor 

Billedskolen i Tvillingehallen

Undervisere

Joachim von Westen