Projekter på Billedskolen

Et tilbud til de københavnske folkeskoler. Særlige billedprojekter tilbydes til de københavnske specialskoler. Projekterne udvikles, planlægges og tilrettelægges af de kunstnere, der er tilknyttet Billedskolen i samarbejde med skolens ledelse.

Spørgsmål og svar om projekter på Billedskolen

Vis alle

Hvordan får skolerne information om billedprojekterne?

Alle billedprojekterne bliver sendt ud til alle folkeskoler og specialskoler i København via skolens kontor/Aula og via skolernes billedkunstambassadører.

Hvordan og hvornår tilmelder man sin klasse til et projekt på Billedskolen?

Tilmelding via tilmeldingsskema under det enkelte billedprojekt her på hjemmesiden.
Tilmelding hvert år fra 1. maj til 1. juni.

Hvor lang tid strækker et billedprojekt på Billedskolen sig over?

Et billedprojekt varer fra en dag til en uge, dog som regel tre dage og afvikles indenfor normal skoletid. Projekterne er gratis for skoleklasserne.

I enkelte projekter, hvor Billedskolen samarbejder med museer eller andre kunstinstitutioner, kan der være en ekstra dag tilknyttet projektet - med inspirationsbesøg/omvisning. Dette besøg ligge som regel ugen inden klassens forløb på Billedskolen.

Hvordan fordeles projekterne?

Billedprojekterne er fordelt henover året og alle klassetrin tilgodeses. Projekterne fordeles, så alle skoler der søger, får tildelt mindst et projekt årligt. 

Hvad kendetegner et billedprojekt på Billedskolen?

Projekterne knytter an til særlige temaer inspireret af den omgivende kultur, temaer der er relevante for et børne- og ungdomsliv, temaer i relation til andre fagdiscipliner eller temaer der peger på en særlig tilgang til kunstens verden.

I projekterne lægger vi vægt på det eksperimenterende og det fordybende. Eleverne skal ikke have særlige forudsætninger for at deltage i et billedprojekt, men vi forventer at eleverne som udgangspunkt "er med på legen" og at de gør sig umage med den opgave, de bliver stillet overfor.
Deres arbejde skal bære præg af, at de har været hele vejen omkring forskellige overvejelser, hvor de har afprøvet deres ideer, er blevet bekendte med forskellige materialer og udtryksformer, har tilegnet sig ny læring og har investeret sig selv i processen, således at de opnår et tilfredsstillende resultat, der peger på såvel proces som produkt.

Alle billedprojekter afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, i et af byens mange udstillingsrum eller hjemme på egen skole.

Hvad hvis jeg ikke er blevet optaget på et projekt med min klasse?

Skulle du være i den situation, at du får afslag, er det muligt at komme på en venteliste til et projekt. Skriv til Anders Rodin på anrodi@kk.dk.

Se også tilbud om projekter på egen skole. Her er tilmeldingen åben fra den 14. august.