Projekt for specialskoler og specialklasser

Et 2-dages projekt for specialklasser

Billedskolen i Tvillingehallen har gennem mange år udviklet et særligt undervisningskoncept for specialklasserne i Københavns Kommune. Her arbejder vi med billedforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barn, som regel med overskrifter der peger på elevernes identitet og hverdag.
Eleverne præsenteres for mange forskellige metoder og materialer og gennem projektet forsøger vi både at skabe en ramme, hvor eleverne udfordres tilpas og hvor de voksne, der følger eleverne, forhåbentligt selv vil blive inspireret i undervisningen.

Projektformen forsøger at tage højde for den enkelte gruppe børns særlige udfordringer og forløbet er bygget op med mange små opgaver, der kan varieres og sammensættes efter den enkelte gruppes behov og formåen. Vi lægger flere pauser ind og tilrettelægger i det hele taget dagen, således at der er plads til både fordybelse og begejstring. Vi ønsker at skabe et æstetisk positivt rum, som skaber glæde gennem farver og former og inspirerende materialer. Der er højt til loftet og plads til at gøre ting man måske ikke har mulighed for hjemme på skolen.

Vi har erfaring med at det fungerer bedst med mindre grupper af børn i projektet – max 12. Det er ikke en god ide at slå klasser sammen, idet vi netop prøver at skabe enkle, små og overskuelige rum.

Da vi gerne vil være så fleksible som muligt i mødet med jeres elever, er det nødvendigt at der kommer en lærer til det orienteringsmøde der er planlagt i forbindelse med projektets afholdelse. Her præsenterer underviserne deres planer om indhold og forløb, og her kan vi, i fællesskab, justere så jeres besøg kommer til at passe til jeres elever.

Projekt for specialskoler og specialklasser

Hvem

Specialklasser

Hvornår

Uge 10, 11 eller 12 - 2025: torsdag og fredag. Alle dage kl. 9 - 12.30
Formøde med repræsentanter for alle de deltagende klasser: Fredag den 23. februar kl. 13-14 på Billedskolen i Tvillingehallen

Hvor 

Billedskolen i Tvillingehallen

Undervisere

Christine Reinwald og Ursula Kruhøffer