Kunsten er levende

Et maskeprojekt for 4.-5. klassetrin

Et projekt hvor eleverne skaber deres egen maske, som får karakter og personlighed.
Vi tager udgangspunkt i forskellige kulturers brug af masker og kigge på eksempler fra kunstens verden, hvor masken indgår. Vi bruger dette som inspiration og mixer med elevernes egne ideer og fantasifulde og kreative input.

Læringsperspektiver:

• Eleverne får en introduktion til maskers betydning i forskellige kulturer.
• Eleverne bliver præsenteret for forskellige kunstneres måder at inddrage masken på i deres værker.
• Eleverne lærer at arbejde fra ide til skitse, videre til model og færdigt produkt og bliver dermed bekendt med en arbejdsgang, som kan anvendes i kreative processer generelt.

Maskerne kan bruges hjemme på skolen, hvis I som klasse har mod på at bringe maskerne i spil og inddrage kroppen i en performativ sammenhæng.

Fakta Kunsten er levende

Hvem

Skoleklasser 4.- 5. klassetrin.

Hvornår

Uge 44, 45 eller 46 2024: Tirsdag, onsdag og torsdag. Alle dage kl. 9 - 13.

Hvor 

Billedskolen i Tvillingehallen

Undervisere

Nils G. Hammer