Mønstre inspireret af værker fra Davids Samling

Et endags billedprojekt for 3.-5. klassetrin, hvor vi laver en flot udsmykning af mønstre til at hænge som udsmykning på skolen.

I dette projekt skal eleverne lave en vægudsmykning til deres skole, med inspiration i den islamiske verdens fantastiske mønstre! 
Inden projektstart har klassen været på besøg på Davids Samling og set udstillingen om Islamisk Kunst. 

Forløbet indledes med et møde mellem os undervisere fra Billedskolen og lærere og pedel på jeres skole, hvor vi afklarer mulighederne for ophæng hos jer og får aftaler vedr. montering mm. på plads. 

Vi forestiller os et fælles værk, skabt af moduler, hvor vi arbejder med kendetegn fra den islamiske billedverden, såsom mønstre, planteornamentik, geometri og fabeldyr. 

Projektet strækker sig over en uge, hvor vi har en klasse pr. dag i værkstedet, mandag til torsdag. Fredagen bruger vi til at klargøre værkerne til ophængning. 
 

Læringsperspektiver:

  • Eleverne stifter bekendtskab med den islamiske billedkultur.
  • Eleverne lærer at arbejde fra skitse til færdigt billede.
  • De får kendskab til arbejdet med forskellige materialer og teknikker og lærer at arbejde med relieffet som udtryksform.
  • Eleverne lærer at arbejde ud fra enkeltdele som tilsammen udgør et større samlet værk.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Mønstre inspireret af værker fra Davids Samling

Hvem

Skoleklasser 3.- 5. klassetrin.

Hvornår

2025: 
Uge 9: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Alle dage kl. 8.30-14.00 

Hvor

 På egen skole

Underviser

Ditte Egholm og Annemarie Fiig