Projekter på egen skole

Billedskolen tilbyder en række af spændende billedprojekter PÅ skolerne. Projekterne er gratis.

Billedprojekter på egen skole 2024-25

Der er åbent for tilmelding til nye projekter på egen skole fra den 14. august – 1. september 2024. Projekterne bliver fordelt mellem alle skolerne i København og man får besked medio september - om man har fået plads på et af de projekter, som man har søgt til sin klasse.

Om billedprojekter på egen skole

Vis alle

Hvad skal jeg som lærer have på plads inden projektet?

Når du som lærer melder din klasse til projektet, skal du have booket et velegnet lokale til workshoppen.
Underviseren fra Billedskolen har som udgangspunkt alle materialer med.
Er der ændringer i aftaler eller aflysning, kontakt da underviseren og Billedskolen i så god tid før projektet som muligt.

Hvad kan jeg forvente i forhold til aftaler vedr. projektet?

Du vil blive ringet op af den underviser du og din klasse skal have besøg af, eller kontaktet via sms eller mail - senest en uge inden besøget.

Her aftaler I nærmere mht. hvor på skole I mødes og hvad tid, samt andet der er relevant for at projektet kan gennemføres på bedst mulig måde.

Kan vi være flere lærere der deltager i projektet i løbet af en dag?

Vi har en forventning om at du, som har tilmeldt din klasse, selv er tilstede i hele workshopforløbet. Forholder det sig anderledes, er det dit ansvar at andre af dine kolleger der er inde over forløbet, er klædt lige så godt på til opgaven, som du er, og er sat godt ind i hvad projektet handler om og hvad præmissen er.
Husk også at informere den underviser fra Billedskolen klassen får besøg om dette.

I projekter af flere dages varighed, hvor der eksempelvis er flere klasse involveret, er det jer på skolen, der laver et skema for hvilke klasser og hvilke lærere der er på hvornår, så vores undervisere er vidende om dette.

Husk at klæde alle lærerne fra skole godt på til opgaven, også ved sygdom i jeres gruppe.

Hvad gælder særligt for udsmykningsprojekterne?

Alle skoler og specialskoler kan søge udsmykningsprojekter. Nedenfor er en gennemgang af de aftaler der er en forudsætning for gennemførelsen af et udsmykningsprojekt.

Køreplan og tjekliste for udsmykningsprojekter

Når vi på Billedskolen engageret os i udsmykningsprojekter ude på skolerne, har vi erfaring med, at det er godt at få alle aftaler på plads fra starten af, og igennem en form for kontrakt, være tydelig omkring opgave- og ansvarsfordelingen i den sammenhæng. 

Der er i alle tilfælde tale om et samarbejde, og for at det kan fungere, skal vi først og fremmest sørge for, at der er nogle gatekeepers på den skole, der skal huse udsmykningen. Der skal helst være to, men er der kun en, så skal vedkommende pege på en person, der kan træde til, ved sygdom. Denne skal naturligvis være sat tilstrækkeligt ind i projektet og i hvad der er aftalt i forbindelse med projektet.

Det er også vigtigt, at ledelsen på skolen er bekendt med projektet og har godkendt dette, med de aftaler, der er indgået.

Når der er aftaler om udsmykning og ophæng, så er det også en god ide, at skolens tekniske ejendomsleder er med ind over. Dette skal gatekeeperen sørge for, men når man peger på et konkret sted på skolen til ophæng, så søg for at den tekniske ejedomsleder, hvis muligt, er med i den proces.

Alle møder skal følges op af et referat. Dette kan foregå i en mailkorrespondance – med en fælles tråd og CC. til Anders på Billedskolen.
Anders er gerne med til opstartsmøder, hvor der er brug for det.


Projektstyring: 

Projektets navn:


Plan for besøget i klasserne:
Det er lærerne på skolen (gatekeepers) der laver planen/ står for logistikken og informerer alle involverede i projektet og hvad de er en del af.

 • Hvilke klasser deltager? 
 • Med hvilke lærere? 
  - Kontaktoplysninger (Mail og mobil.nr.):
 • Hvor?
 • Hvornår?


Deltagere i projektet:

 • Undervisere fra Billedskolen
  - kontaktoplysninger (Mail og mobil.nr.):

   
 • Navn på Gatekeeper/s
  - kontaktoplysninger (Mail og mobil.nr.):

 

 • Skolelederens navn:

 

 • Navn på Teknisk ejendomsleder:

 

Sted der udsmykkes:

 • Stedet udpeges og specifikke aftaler om format og materialer i den sammenhæng beskrives:

 

 • Stedet godkendes af ledelse og teknisk ejendomsleder.

 

 • Det er skolen selv der står for ophæng af elevernes værker – med Billedskolens undervisere som kuratorer, sammen med den lærer eller de lærere (gatekeepers) der er med i processen.

 

 • Hvornår hænges værkerne op?

 

 • Hvornår er der fernisering?


Materialer:

Generelt står Billedskolen for de materialeudgifter, der er forbundet med selve projektet, mens skolen står for udgifter til ophæng og særlige materialer, så som større plader værkerne skal monteres på. (Billedskolen kan i enkelte tilfælde bidrage til udgifter til dette. Omvendt skal skolen bidrage til udgifter til særlige materialer – hvis der er tale om det – særlig maling, lak eller andet). 

 

 • Hvad skal der bruges i selv projektet? 

 

 • Hvad skal der bruges i forbindelse med ophæng?

 

 • Hvad står Billedskolen for af udgifter i den sammenhæng? 

 

 • Hvad står skolen for?

   
 • Hvem tager imod materialer der sendes til skolen inden projektstart og hvor sendes materialerne til? (Billedskolen betaler for transporten)

 

 • Hvor på skolen er materialerne opbevaret i forløbet?

 

 • Hvem fra skolen står for at sende overskydende materialer o.a. fra Billedskolen retur til Billedskolen? (Skolen betaler for retur-transporten) 


Formidling:

 1. Det kan være en god ide at Billedskolens besøg på skolen formidles, så det bliver til viden for alle på skolen at, ”I denne uge har vi besøg af ex. Ditte og Annemarie fra Billedskolen, der sammen med 4. klasserne skal lave en flot udsmykning til vores skolegård”. Dette står gatekeeperen for.
 2. Formidling i form af en planche eller et skilt der hænger sammen med udsmykningen. (Billedskolen leverer tekst som oplæg til skilt som skolen selv står for udgiften til og selv står for at få sat op)
 3. PR. Skolen står for formidling på Aula og evt. i lokale aviser og andre relevante steder. Billedskolen formidler på egen hjemmeside, FB og Instagram.   

Hvordan får skolerne information om billedprojekterne på egen skole?

Information om tilmelding bliver sendt ud til alle folkeskoler og specialskoler i København via skolens kontor/Aula og via skolernes billedkunstambassadører.

Hvordan og hvornår tilmelder man sin klasse til et projekt på egen skole?

Tilmelding via tilmeldingsskema under det enkelte billedprojekt på egen skole her på hjemmesiden.
Tilmelding hvert år fra 14. august til 1. september.

Hvor lang tid strækker et billedprojekt på egen skole sig over?

Et projekt på egen skole kan være af kortere (en dag) eller længere varighed (op til en uge). Det kommer an på projektets karakter. Enkelte projekter er udsmykningsprojekter, derfor er der i reglen afsat mere tid i den sammenhæng.

Hvordan fordeles projekterne?

Projekterne fordeles så de komme alle skoler og specialskoler der søger til gode, så du kan være sikker på at din skole, enten er blevet optaget på et projekt inde på Billedskolen, eller på egen skole.

Hvad kendetegner et billedprojekt på egen skole?

Projekterne har forskellige overskrifter og forskelligt indhold, og inviterer til at eleverne arbejder skabende indenfor rammen af projektet.
Projekterne er tilrettelagt så de kan afvikles indenfor den aftalte tid og er ofte projekter der har en enkelt form/ karakter og hvor der bruges få og enkle materialer. Tanken er bl.a., at du som lærer let kan kopiere projektet og selv gennemføre det ved senere lejlighed.

 

Hvad hvis jeg ikke er blevet optaget på et projekt med min klasse?

Skulle du være i den situation, at du får afslag, er det muligt at komme på en venteliste til et projekt. Skriv til Anders Rodin på anrodi@kk.dk.