Billedkunsthold

Vi har forskellige billedkunst opdelt efter alder.
Eleverne vil i årets løb få lejlighed til at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker indenfor tegning, maleri, grafik, rumlig form eller digitale medier. For børn og unge 1. klasse - 3. g.

Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk.

Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil undertiden blive inddraget i undervisningen.

Fakta om Billedkunsthold

Hvem

Elever fra 1. klasse til 3. g. 
Vi har hold for 1.-3. klasse, 4.-6. klasse, 6.-8. klasse og 7. kl.-3. g.

Hvornår

Hverdags eftermiddage eller aftener i et skoleår fra uge 34 til uge 19/20 i det efterfølgende år. Se tider for det enkelte hold i folderen med holdoversigten. Du kan også se tidspunkterne i systemet, når du tilmelder dig.

Hvor 

Billedskolen i Tvillingehallen

Undervisere

Janna Lund, Underviser
Inger Winther, Underviser
Joachim von Westen, Underviser
Nils G. Hammer, Underviser
Ursula Kruhøffer, Underviser
Ditte Egholm, Underviser
Annemarie Fiig, Underviser
Mette Ussing, Underviser

Holdstørrelse

Et hold består af 10-14 elever.