Familiehold

Familiehold er for børn i 1. - 3. klasse og deres voksne. Et familehold løber over 4 lørdage, enten i foråret, hvor vi arbejder med keramik, eller i efteråret, hvor vi arbejder bredt med billedkunst.

Beskrivelser af de to typer familiehold

Vis alle

Familiehold: Keramik

Familiehold 65 er et keramikhold for nybegyndere og let øvede. Fokus er på barnets projekt og den rigtig gode delte oplevelse med den medbragte voksne.

Holdet løber over 4 lørdage, de første tre fra kl. 10-13, den sidste fra kl. 10-14.00.

Opgaverne vil variere inden for basale teknikker samt de mange dekorationsmuligheder.

Keramik er brændt og bearbejdet ler. Ler er renset, våd jord. Når vi former og arbejder med leret, arbejder vi samtidig med, og mod, tiden det tager leret at tørre. Vi bruger tid på undersøgelser, eksperimenter og fordybelse i afdækningen af det muliges kunst med dette magiske materiale. 

Der er mange overraskelser og ting der spiller ind på slutresultatet, og vi bruger tid på fælles undren og glæde over opdagelserne vi gør os hver gang.

Oplæg til de fælles opgaver der arbejdes med, tager afsæt i forskellige teknikker, med inspiration fra udvalgte kunstneres arbejde med dem. Ursula demonstrerer indledningsvist teknikken og viser eksempler derpå.

Der arbejdes og produceres de første tre lørdage, den fjerde er udelukkende til glasering. Hvis skolen har plads, udstilles holdets værker efterfølgende i en uge eller to. Derefter kan holdets deltagere afhente værkerne.

Vi vil bl.a. arbejde med:

  • at ridse og (af-)trykke i/på leret, før vi glaserer
  • pølse-og båndteknikker
  • bemaling af emner med penselglasurer
  • stentøjsler

Familiehold: Billedkunst

Et familiehold løber over fire lørdage, fra kl.10-13.00. Holdet er ideelt for elever der ønsker at gøre sig bekendte med skolens tilbud, for at få afklaret om de ønsker at starte op på de længerevarende eftermiddagshold.

Holdet kan forvente at blive præsenteret for forskellige opgaver indenfor billedkunstens brede arbejdsfelt. Det kan f.eks. være, at underviseren tager udgangspunkt i portrætter og selvportrætter som motiv. Og derefter præsenterer holdet for opgaver med forskellige materialer med portræt/selvportræt som udgangspunkt. 

Ekskursioner til lokalområdets galleridistrikt i Kødbyen kan forekomme, f.eks. som et opstartsforløb i skitsetegning, forud for videre forløb på skolen i maleri, collage, skulptur eller andet. 

Underviserne tager gerne udgangspunkt i kendte kunstneres værker og teknikker. Der vil derudover sættes tid af til fælles værkgennemgang og snak om udkommet af holdets arbejde for den enkelte elev.

Fakta om familiehold

Hvem

Børn i 1. - 3. klasse og en voksen ledsagende deltager

Hvornår

4 lørdage fra klokken 10-13 
Sidste lørdag på keramikholdet er det dog fra klokken 10-14

Hvor

Billedskolen i Tvillingehallen

Undervisere i foråret (keramik)

Ursula Kruhøffer 

Undervisere i efteråret

Ursula Kruhøffer
Joachim von Westen
Inger Winther

Holdstørrelse

Et familiehold består af 12 børn og deres 12 voksne, og prisen inkluderer begge.

Billede
51 forskellige figurer i keramik
Værker fra et keramikhold i foråret.
Billede
dreng betragter 16 forskellige drømmefangere
Drømmefangere lavet på et familiehold i efteråret.